Бидний тухай

Бидний тухай

Премьер Риалти Монголиа компани нь үл хөдлөх хөрөнгө худалдах, түрээслүүлэх хүсэлтэй харилцагчдийн үл хөдлөх хөрөнгөд оруулж буй хөрөнгө оруулалт, үнэ цэнийг хамгийн боломжит дээд түвшинд хүргэхэд хамтран ажиллаж, тусгайлсан мэргэжлийн үйлчилгээгээг үзүүлж байна.

Та хэрэгтэй үйлчилгээгээ нэг дороос авах боломжийг бүрдүүлж, таны үнэт цагийг хэмнэх үүднээс дараахь төрлийн үйлчилгээг санал болгож байна.

 

  • Үл хөдлөх хөрөнгийг түрээслэх, түрээслүүлэх, худалдахад зуучлах, үр дүнтэй, богино хугацааны хайлтын үйлчилгээ үзүүлэх, зөвлөгөө өгөх


  • Байр худалдан авахад мэргэжлийн зөвлөгөө өгч, харилцагчийн онцлог шаардлагад нийцсэн хамгийн тохиромжтой байрыг олж өгөх


  • Үл хөдлөх хөрөнгийн цогц менежментийн үйлчилгээ үзүүлэх  /Ашиглалтын явц дахь үл хөдлөх хөрөнгийн менежмент/

  •  

  • Шинэ төслийг борлуулах, түрээслүүлэхэд шаардлагатай маркетингийн нэгдсэн стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, борлуулалтыг гардан хийх


  • Гадаад оронд хөрөнгө оруулалт болон амьдран суух зориулалтаар үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах, худалдан авсан хөрөнгөө түрээслүүлэхэд зуучлах, урт болон богино хугацаанд байрлах байр, сууцны хайлтын үйлчилгээ үзүүлэх


  • Байгууллагын захиалгаар үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн нарийвчилсан дэлгэрэнгүй судалгаа хийх

 

Бид найдвартай, хариуцлагатай, шударга байх зарчмыг баримтлан таньд үйлчлэх бөгөөд мэргэжлийн ур чадвар, мэдлэгээ байнга дээшлүүлэн олон улсын стандартад хүрэхийг зорин ажиллаж байна.